Navigace

Obsah

sž

Projekt Skutečně zdravá škola

    Naše základní škola se zapojila ve školním roce 2017/2018   do projektu Skutečně zdravá škola. Cílem tohoto projektu je komplexní program zdravého školního stravování -  zlepšování kvality školního stravování a vzdělávání dětí o zdravé výživě a původu potravin.  Podílí se na něm nejen školní jídelna, téma stravování je začleněno i do vzdělávacího programu ŠVP.      

   Tento projekt vychází z programu ve Velké Británii s názvem Food for Life Partnership – FFLP. Od jeho vzniku roku 2005 se ve Velké Británii zapojilo přes  5 000 škol.

    V ČR je do programu zapojeno ve školním roce 2017/2018 na 286 škol s téměř 50 000 žáky.  ZŠ Plasy se účastní tohoto projektu jako první na okrese Plzeň – sever. Ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí ČR převzalo záštitu.  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy tento program školám a školním jídelnám doporučuje.

    ZŠ Plasy bude plnit kritéria pro udělení bronzového certifikátu.

                                                            Mgr. Dagmar Pekárková
                                                       koordinátorka programu ZŠ Plasy

 


Vzdělávací program o zemědělství v ZŠ Plasy

    V úterý 13.listopadu 2018 se  žáci 2.A , 2.B a 3.A zúčastnili  vzdělávacího projektu na zvýšení informovanosti o zemědělství, ve kterém opět přednášející Ing. Soňa Jelínková představila nejprve žákům film o zemědělské technice – strojích na zpracování půdy a o chovu hospodářských zvířat, pak přišly na řadu praktické ukázky zemědělských plodin a semen.

    Žáci 3. A nadšeně vyprávěli své dojmy.

Vojta Novotný: Líbila se mi zmenšenina opravdické stáje s malými krávami, všiml jsem si i robotů na dojení. Soutěžilo se a z ukázek zemědělských plodin se mi líbil popkorn z kukuřice, na který jsem dostal chuť.

Silvie Kropáčová: Mě upoutala malá zvířátka ze statku z umělé hmoty, které jsem uměla poznat, traktůrky a modely sekaček. Soutěžili jsme v poznávání semen, byla tam i celá rostlinka kukuřice a další rostlinky. Taky jsme si povídali, z čeho se co vyrábí.

Vojte Klaub: Nejvíce se mi líbil taky popkorn z kukuřice, který jsem chtěl tajně ochutnat a pohrál jsem si s malým traktorem.

     Na závěr si žáci vyzkoušeli i výukovou pomůcku na dojení. Zjistili, že dojení je pěkná dřina.

    Projekt byl uskutečněn v rámci programu Skutečně zdravá škola.

www.zemedelstvizije.cz

fotogalerie


Beseda o zemědělství na ZŠ Plasy

     Ve středu 14.2.2018 si žáci  6. a 7. třídy zpestřili výuku besedou s tématem „Nezbytnost zemědělství ve vztahu k produkci potravin a přiblížení prvovýroby dětem“. V rámci vzdělávacího projektu na zvýšení informovanosti o zemědělství přednášející Ing. Soňa Jelínková představila žákům film o zemědělské technice – strojích na zpracování půdy a o chovu hospodářských zvířat. Na trojrozměrném modelu dojicího zařízení si žáci s velkým nadšením zkoušeli  techniku ručního dojení . 
   Soutěžilo se po skupinkách na jednotlivých stanovištích   v rozeznávání obilovin, třídění semen zemědělských plodin, poznávání  zemědělských strojů a druhů hospodářských zvířat, spojování  modelů výrobků k fotografiím  plodin, ze kterých jsou vyrobeny.
     Žáci byli nadšeni nejen samotným tématem, ale i praktickými ukázkami.

Mgr. D. Pekárková

www.zemedelstvizije.cz                                                                     

fotogalerie

 


Na ZŠ Plasy se pěstují bylinky a zelenina pro potřeby školní kuchyně

      V prostorném skleníku na školní zahradě už roste kopr, saláty a květáky. Na venkovních záhonech se rozrostly kopečky máty, libečku, tymiánu a meduňky, nesmí chybět ani petržel, pažitka, saláty a ředkvičky.

   Žáci se zúčastňují prací na školní zahradě a ve skleníku,  v rámci pracovních činností vysévají, sází, zalévají a pozorují růst rostlinek.

   Naše usměvavé kuchařky pak z bylinek a zeleniny připravují báječné pokrmy a nápoje podle receptů, které si vozí z nejrůznějších školení o zdravé výživě.

Květen 2018

fotogalerie