Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

OPVK

 

Proměny Akademického vršíčku

 
V uplynulém období doznalo velkých změn centrum našehoměsta.Nyní se 
přiblížila doba, kdy občan města zaregistruje změny také na vzhledu budov
naší základní školy, ale i jeho bezprostředního okolí. Kdo pozorně sleduje
dění ve městě, tomu jistě neuniklo, že se v dohledné době připravuje
realizace zateplení školních budov ( MŠ + ZŠ).
Akce je financována z programu Zelená úsporám a spolupodílí se městská
pokladna. V poslední době bohužel kolují médii zprávy informující
o údajném snižování podílu státu  a vyšším podílu spolufinancovatele.
Pokud se tyto zprávy potvrdí a město bude muset výrazně zvýšit svůj podíl,
pak s největší pravděpodobností ze zateplování budov sejde.
Ještě předtím však dozná změn bezprostřední okolí školních budov.
A to k horšímu. Proč? Bude se kácet zeleň. Proč se bude kácet? Důvody
jsou hned dva. Prvním z nich jsou obavy z poškození budov při pádu
vzrostlých jehličnanů – ty, které ohrožovaly budovy nejvíce, byly již zhruba
před rokem pokáceny. Rozhodnutí kácet uspíšila skutečnost, že jsme na 
škole započali s realizací projektu „Moudrost hledej v přírodě“. A protože
náš ŠVP (školní vzdělávací program) nese název STROM a veškerá zeleň
v okolí školy má svůj původ z doby počátku šedesátých let, kdy byla škola
budována, vznikla myšlenka obnovy zeleně vybudováním školního
arboreta.Tato myšlenka se záhy stala součástí projektu. A právě
odstraněním části dřevin v okolí školy tak vzniknou plochy pro novou
souvislou výsadbu, která se stane součástí arboreta.
Na vybudování arboreta jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši
170 tis. Kč. Vysázeno bude více než 80 druhů rostlin od nižších trav,
kapradin a skalniček přes keře, ovocné dřeviny až po vyšší dřeviny.
Jednat se bude jak o naše původní druhy, tak také o rostliny z různých
částí světa. Součástí arboreta se pak stane také naučná stezka přírodnin,
nelze zapomenout ani na výukové materiály (např. pracovní listy), které
budou zpracovány ve vztahu k arboretu s cílem zkvalitnění výuky
přírodovědných předmětů. Vynaložení prostředků by nebylo efektivní,
pokud by arboretum mělo sloužit jen a jen žákům naší školy. Proto
počítáme s tím, že poslouží ke zkvalitnění výuky nejen sousedního
gymnázia, ale i ostatních škol v našem regionu.
Již v měsíci dubnu započneme s novou výsadbou tak, aby se plochy po
pokácených dřevinách opět co nejdříve zazelenaly. Doufáme i v to, že 
nejen zvědavost, ale i touha  poučit se, přivede na „Akademický vršíček“
řadu občanů našeho města za novou zelenou krásou.
 
                                                                       Mgr. Zdeněk Chlup
 

Úprava terénu                           Původní stav

Úprava terénu 1                        Původní stav 1

Úprava terénu 3                        Původní stav 3

Úprava terénu 4                        Původní stav 4