Navigace

Obsah

Projekt mléko do škol ... aneb nabídněte dětem tolik potřebné mléčné výrobky

Projekt MLÉKO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF)

Do tohoto projektu se mohou zapojit nejen mateřské a základní  ale i střední školy. V tomto dotovaném programu jsou  mléčné výrobky za zhruba poloviční cenu,  než za kterou  se dají  koupit v běžném obchodě.  Každé dítě má možnost obdržet  jeden  dotovaný mléčný produkt v každém vyučovacím dni.

plakát