Navigace

Obsah

Ve spolupráci s MAS Světovina základní škola 22. 12. 2016  uskutečnila projekt pod názvem Hýbejme se před Vánocemi. Cílem projektu bylo seznámení dětí s moderní pohybovou formou cvičení. Jednalo se o dlouhodobou pohybovou aktivitu, která probíhala v rámci hodin tělesné výchovy v listopadu a prosinci 2016 a vyvrcholením této činnosti byl projekt Hýbejme se před Vánocemi. Žáci se v hodinách Tv naučili základní kroky sportovního aerobiku a pohybových forem a minimálně ve dvojicích si připravili krátkou pohybovou sestavu. Další částí této akce bylo spojení pohybové činnosti s hudebním doprovodem podle předlohy vyučujícího, kde měli žáci za úkol se naučit jednoduchou sestavu. V rámci ostatních předmětů se žáci podíleli na  organizaci tohoto projektu (výroba pozvánek,  číselných karet do poroty a plakátu). Hlavní organizátorkou byla Mgr. Hana Tegiová. Krátké vystoupení předvedly děti z MŠ Plasy. Pohybové sestavy dětí hodnotila porota ze zástupců Základní školy Plasy, Mateřské školy Plasy, Sokola Plasy  a Městského úřadu Plasy.

Fotogalerie