Navigace

Obsah

Projekt DIDAKTIKA – Člověk a příroda A

      Naše škola se od 1. 4. 2017 oficiálně zapojuje do projektu DIDAKTIKA – Člověk a příroda A. Projekt je plánován na tři roky a je zaměřen na přírodovědné předměty. Hlavní náplní projektu je participace na výzkumu s cílem vytipovat kritické části kurikula a pomoci navrhnout vhodné inovace. Úzká spolupráce bude navázána zejména s oborovými didaktiky vysokých škol a vybranými science centry v České republice. Role učitele zapojeného do projektu je podílet se na přípravě modulů a jejich ověřování ve školní praxi. V rámci naší školy bude v projektu řešen jeden předmět, a to chemie.