Navigace

Obsah

Předmětem projektového záměru je za  pomoci ročního PROGRAMU cíleně rozvíjet oblast specifické primární prevence na ZŠ, se zaměřením na žáky 1. stupně, konkrétně přechodu z nižšího stupně na vyšší 2. stupeň vzdělávání. Velká část žáků odchází na gymnázium a přicházejí žáci z okolních škol. Proto je cílem projektu adaptace nových žáků,  stmelení třídního kolektivu a navázání odpovídajících vztahů s třídním učitelem. Program byl zahájen jednodenním adaptačním programem mimo prostředí školy. Ten byl vytvořen pedagogem proškoleným v metodách zážitkové pedagogiky Mgr. Milenou Kotorovou a realizován byl za součinnosti třídní učitelky Mgr. Hany Tegiové.

 Dne 15. 11. 2016 se vydala třída 6. A do Národního muzea v Praze. Cílem byla Nová budova Národního muzea, expozice přírodovědeckého muzea. Čas věnovaný výstavě neprobíhal jen s výkladem lektorky, žáci se sami zapojovali a odpovídali na otázky, které souvisely s učivem přírodopisu. Spolupracovali, radili se navzájem, aby jejich odpovědi byly přesné a správné, hodnotili své odpovědi. Po zhlédnutí výstavy žáci opustili budovu a prošli celé Václavské náměstí. Celá akce přispěla k budování pozitivních vzájemných vztahů a stmelení kolektivu. Žáci se pohybovali v jiném prostředí, než je běžné školní. Byl kladen důraz na vzájemnou spolupráci, hodnocení, práci třídy jako týmu. Druhý den proběhlo vyhodnocení celé akce. Celkově tato třídní akce proběhla bez problémů a přispěla ke správnému fungování nově vzniklého kolektivu.

Fotogalerie