Navigace

Obsah

Projekt „Školní cestování“ uspěl, získaná podpora 340 379,- Kč. V rámci tohoto projektu se zúčastnila 1 paní učitelka 14 denního jazykového pobytu na Maltě. 20 žáků a 2 paní učitelky vyjeli v zíří 2015 na 5 denní jazykově poznávací pobyt do Brightonu.

Jazykový kurz v Brightonu s návštěvou Londýna


Dvacet žáků Základní školy Plasy ve dnech 13. – 18. 9. 2015 absolvovalo v rámci projektu Školní cestování (projekt financovaný z evropských fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) poznávací zájezd do Velké Británie spojený s výukou angličtiny pod vedením anglických lektorů. První den byl věnovaný Londýnu a jeho nejvýznamnějším památkám. Žáci se plavili ze čtvrti Greenwich po Temži až k mostu Tower Bridge, prohlédli si korunovační klenoty a jiné pamětihodnosti tohoto města. Největší atrakcí byla jízda na London Eye. Večer je čekalo ubytování v anglických rodinách, ve kterých trávili i následující noci. Nedílnou součástí projektu byla dopolední výuka v místní škole. Odpolední program byl zaměřen na poznávání významných míst britské historie – Battle Abbey, Bodiam Castle, Portsmouth, bitevní loď admirála Nelsona HMS Victory, Royal Pavilion v Brightonu a na závěr i akvárium Sea Life Centre. Celá akce měla u žáků příznivý ohlas. Britská historie i anglický jazyk byly hlavní náplní tohoto projektu a získané vědomosti, dovednosti i zkušenosti zajisté najdou uplatnění v dalším osobním i profesním životě našich žáků.

12

V rámci projektu Školní cestování absolvovala učitelka anglického jazyka Mgr. Milena Kotorová čtrnáctidenní jazykový pobyt pro učitele v jazykové škole Gateway School of English v St. Julians, Malta. Výuka probíhala ve skupině studentů různých národností, ke zlepšení jazykových dovedností přispěly i mimoškolní aktivity a ubytování v hostitelské rodině. 

34