Navigace

Obsah

Dne 14.11.2012 proběhl další z bloků preventivního programu, který je určen žákům  základní školy.

foto foto foto

foto foto

Prevence rizikového chování

 
V následujících měsících začneme na naší škole realizovat roční program všeobecné primární prevence pod vedením zkušených lektorek z plzeňského P- centra.
Aktivně zapojena bude většina žáků druhého stupně. Každou třídu čekají celkem tři preventivní bloky zaměřené na zlepšení komunikace, budování důvěry, formulování a prosazování svých názorů.
Cílem těchto preventivních aktivit, na které jsme získali finanční prostředky v rámci projektu tzv. „ Šablon“, je budování bezpečného sociálního klimatu na škole.
                                                                       Mgr. Milena Kotorová   
metodik prevence ZŠ Plasy