Navigace

Obsah

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA, ZÁŽITKŮ A POHODY.

BUDEME SE TĚŠIT OPĚT V ZÁŘÍ.


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. prázdninový provoz školní družiny bude ve dnech od 1. - 4. 7. 2024

2. od 8.7. - 30.8. 2024 bude provoz školní družiny přerušen

 


STRAVOVÁNÍ VE ŠJ - ŠKOLNÍ ROK  2024- 2025

více stravování v novém školním roce 2024-2025 


OZNÁMENÍ – ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno z technicko-organizačních důvodů na základě §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na 27. a 28. 6. 2024.

viz příloha ředitelské volno 

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00. Školní jídelna zajišťuje stravování pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině. Žádáme tímto zákonné zástupce žáků prvního stupně o sdělení, jestli bude žák v době ředitelského volna navštěvovat školní družinu. Svůj zájem oznamte do 7. 6. 2024 na adresu reditelna@zsplasy.cz


 ÚPRAVA ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

                           VIZ PŘÍLOHA Úprava úplaty 


  

 ŽÁCI PŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SEZNAM - Žáci přijatí ke školní docházce 2024/2025 

 


 

Oznámení o konání voleb do školské rady

na období od 1. 9. 2024  do 31. 8. 2027

Více zde: Oznámení 

Přihláška kandidáta - viz Formuláře a dokumenty

KandidátiKandidáti  

 


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Více zde zápis 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok  2024/2025 kritéria  


projekt

ZŠ PLASY - PROJEKTORY DO KMENOVÝCH UČEBEN

více zde  projektory 


 

projekt - ZŠ Plasy - ŠABLONY I OP JAK

více zde 


                  VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

                              Informace k doplňujícím volbám do ŠR 

 


 

 MAP - Informace o aktualizaci strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Kralovice s výhledem do roku 2025

Více MAP - Informace o aktualizaci strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Kralovice s výhledem do roku 2025 


 

 

 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 

 


PROJEKT

Stavíme si ve školní družině 


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Od 1. 1. 2023 došlo k navýšení úplaty za školní družinu ze 110,- Kč na 150,- Kč měsíčně. Úplata je rozdělena na dvě části: od září do prosince a od ledna do června. 


NOVÁ MOŽNOST ODHLÁŠENÍ OBĚDA

Nová možnost odhlášení oběda 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

v území SO ORP Kralovice

(MAP III.)

Místní akční plán rozvoje 


Informace o vzniku klíčových dokumentů pro území

SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Informace


 

Upozornění – nikotinové sáčky

Více informací Nikotinové sáčky 

 


 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŃOVÁNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

 


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

pro skoly

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

  • 1

Archiv

Slavnostní rozloučení


Slavnostní rozloučení

Dne 25.6. se s koncem školního roku rozloučil první stupeň, třídy si připravily milá  hudební a pohybová vystoupení. Byly vyhodnoceny sportovní soutěže a rozdány pochvalné listy. Druhý den jsme se rozloučili dojemným vystoupením devátých ročníků.   Deváťáci dokázali vykouzlit slzy, dojetí a zároveň úsměvy na tvářích učitelů i rodičů. Všem přejeme mnoho štěstí!

Foto zde 


27. 6. 2024 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

  • 1