Navigace

Obsah

     Dne 5. 11. 2014 byly na základě § 167 a § 168 zákona č. 561 (školský zákon) vyhlášeny volby do školské rady. Volby proběhly ve dnech 4. a 5. 12. 2014. Školská rada má 9 členů. Třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili zákonní zástupci žáků, třetinu volili ped. pracovníci.

     Cílem práce školské rady je vzájemnou spoluprací se podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí školy a na zlepšování výchovně vzdělávacího procesu.

     Činnost rady se řídí schváleným jednacím řádem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku. O každém jednání je pořízen zápis, který je publikován na webových stránkách školy.

Zápis o výsledku voleb do školské rady.