Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2015 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Plasy, okres Plzeň - sever

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

 

3. Organizační struktura

Základní škola

Školní družina (3 oddělení)

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Plasy, okres Plzeň – sever

Stará cesta 373

331 01

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Plasy, okres Plzeň – sever

Stará cesta 373

331 01

 

4.3 Úřední hodiny.

Pondělí - Pátek
8:00 - 14:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 371 656 160 (ředitelka, zást. ředitelky)

Školní jídelna: 373 322 434 (vedoucí školní jídelny)

 

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.zsplasy.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Plasy, okres Plzeň – sever

Stará cesta 373

331 01

4.7 Adresa elektronické podatelny

reditelna@zsplasy.cz

 

4.8 Datová schránka

3zxmq6g

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu ZŠ Plasy: 728045359/0800

Číslo účtu ŠJ ZŠ Plasy: 35-728045359/0800

 

6. IČO

75006294

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznam dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2022 je uveden ZDE  a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2024 je uveden ZDE 

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2. Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13 Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (90.91 kB)

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 (198.52 kB)

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 (149.47 kB)