Navigace

Obsah

Výchovný poradce: Mgr. Václava Korcová, osobní konzultace po vzájemné domluvě.

Kontakt: vkorcova@seznam.cz

Od 1. 9. 2016 bude na ZŠ Plasy probíhat výuka podle ŠVP ZV STROM se zapracovanými změnami v souladu s novým RVP ZV, novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016. V souvislosti s novou legislativou bude aktualizován i Školní řád ZŠ Plasy. 

Případné dotazy zákonných zástupců ohledně inkluze směřujte na vedení školy.

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 2023 

Informační brožura "Čím budu?" - přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2023/2024 

Dny otevřených dveří ve šk. roce 2022/2023 

Kam po devítce