Navigace

Obsah

Výchovný poradce: Mgr. Václava Korcová, osobní konzultace po vzájemné domluvě.

Kontakt: vkorcova@seznam.cz

Od 1. 9. 2016 bude na ZŠ Plasy probíhat výuka podle ŠVP ZV STROM se zapracovanými změnami v souladu s novým RVP ZV, novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016. V souvislosti s novou legislativou bude aktualizován i Školní řád ZŠ Plasy. 

Případné dotazy zákonných zástupců ohledně inkluze směřujte na vedení školy.

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 2021 

 

Přihláška ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoří

Celková informace přijimací řízení SŠ

Informační brožurka „Čím budu?“ - přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2021/2022

Dny otevřených dveří konané v roce 2020/2021 - podle okresů

Dny otevřených dveří konané v roce 2020/2021 - podle datumu