Navigace

ObsahInformace o vzniku klíčových dokumentů pro území

SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Informace


Milé děti a vážení rodiče,

přejeme Vám všem krásné a slunečné prázdniny, mnoho společně prožitých  rodinných chvil. Těšíme se na Vás opět v novém školním roce.


OZNÁMENÍ

V době hlavních prázdnin bude pro nedostatek zájemců přerušen provoz školní družiny. 


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

(Lex Ukrajina) 

Oznámení

Oznámení


 

ŽÁCI PŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO 1. ROČNÍKU ZŠ PLASY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 


 

Upozornění – nikotinové sáčky

Více informací Nikotinové sáčky 


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY JÍDELNY ZŠ PLASY

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin přistoupíme od 1. 8. 2022 ke zdražení stravného pro všechny strávníky.

Oběd bude zdražen o 5 Kč.   

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, ABY SI NEZAPOMNĚLI NAVÝŠIT LIMITY PRO PLATBY INKASEM!

Děkujeme za pochopení.

Školní jídelna ZŠ Plasy  


Upozornění: „Rekonstrukce komunikace Stará cesta"

Od 1.6.2022 do 30.9.2022 bude probíhat stavba „Rekonstrukce komunikace Stará cesta“

V průběhu realizace této stavby bude docházet k částečným dopravním omezením v lokalitě.

Práce výrazněji omezující automobilovou a pěší dostupnost areálu škol jsou plánovány v období letních prázdnin, ale i tak může během června a začátkem nového školního roku docházet ke zhoršení dopravní situace v lokalitě.

Žádáme rodiče o zvážení nutnosti automobilové dopravy dětí do lokality v těchto termínech.

Děkujeme za pochopení.


 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŃOVÁNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

 


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

pro skoly

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

  • 1

Archiv

Sportovní den


Sportovní den

V posledním týdnu proběhl na Základní škole Plasy sportovní den pro druhý stupeň. Soutěž proběhla v přehazované a softballe. Přehazované se účastnilo 7 týmů a softballu 6 družstev. Družstva odehrála utkání ve skupinách, následovalo semifinále a finále. Vítězem v přehazované se stalo družstvo číslo 4 ve složení - Pavlína Grüberová , Dominik Kindl, Majda Špottová, Sabina Dunová, Otakar Kuruc, Tomáš Kasprišin, Soňa Názlerová, Honza Černý, Jolana Bledyová. Vítězem softballu se stalo družstvo číslo 4 - Matěj Pašek, Vojta Klaub, Ondřej Skuhrovec Berger, Viktorie Eschnerová, Prokop Koča, Honza Klíma, Honza Michel a Sidorjaková Nikola. Žáci si sportovní den moc užili a zaslouží si velkou pochvalu za sportovní výkony a fair play chování. Poděkování patří i všem vyučujícím za pomoc při organizaci.

  Mgr. Hana Bulínová

Fotogalerie zde


29. 6. 2022 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

  • 1