Navigace

ObsahMilé děti a vážení rodiče,

přejeme Vám všem krásné a slunečné prázdniny, mnoho společně prožitých  rodinných chvil. Těšíme se na Vás opět v novém školním roce.


OZNÁMENÍ

V době hlavních prázdnin bude pro nedostatek zájemců přerušen provoz školní družiny. 


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

(Lex Ukrajina) 

Oznámení

Oznámení


 

ŽÁCI PŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO 1. ROČNÍKU ZŠ PLASY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 


 

Upozornění – nikotinové sáčky

Více informací Nikotinové sáčky 


UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY JÍDELNY ZŠ PLASY

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin přistoupíme od 1. 8. 2022 ke zdražení stravného pro všechny strávníky.

Oběd bude zdražen o 5 Kč.   

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, ABY SI NEZAPOMNĚLI NAVÝŠIT LIMITY PRO PLATBY INKASEM!

Děkujeme za pochopení.

Školní jídelna ZŠ Plasy  


Upozornění: „Rekonstrukce komunikace Stará cesta"

Od 1.6.2022 do 30.9.2022 bude probíhat stavba „Rekonstrukce komunikace Stará cesta“

V průběhu realizace této stavby bude docházet k částečným dopravním omezením v lokalitě.

Práce výrazněji omezující automobilovou a pěší dostupnost areálu škol jsou plánovány v období letních prázdnin, ale i tak může během června a začátkem nového školního roku docházet ke zhoršení dopravní situace v lokalitě.

Žádáme rodiče o zvážení nutnosti automobilové dopravy dětí do lokality v těchto termínech.

Děkujeme za pochopení.


 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŃOVÁNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

 


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

pro skoly

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Archiv

Exkurze20. 6. 2022 Zobrazit více

Dopravní hřiště


Výuka žáků 4. a 5. ročníků na dopravním hřišti

Žáci 4. a 5. ročníků ve dnech 16., 20. a 21. 6.  absolvovali  kurz dopravní výchovy na novém dopravním hřišti v Kralovicích.

Nejdříve se žáci věnovali teoretické části. Teorie probíhala formou vzájemné komunikace o dopravních situacích, značkách a bezpečnosti. S lektorem žáci probrali také povinnou výbavu jízdního kola.

Po této přípravě se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde si teoretické znalosti ověřovali v praxi. Na hřišti se potýkali s křižovatkami se semafory, s chodci……

Celé dopoledne žáky provázelo příznivé počasí a příjemná atmosféra.

Fotogalerie zde


17. 6. 2022 Zobrazit méně
Archiv

Stránka