Navigace

Obsah

Srdíčkové dny - poděkování

Poděkování zde


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Aktuální informace k provozu škol od 13. 9. 2021

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

Pro školy

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Zprávy

Vážení čtenáři, rodiče a žáci!


Vítám Vás na stránkách Základní školy Plasy. Jsem velice ráda, že jste tyto stránky navštívili a domnívám se, že zde najdete zajímavé informace o naší škole.

V měsíci srpnu jsem byla na základě konkurzního řízení jmenována ředitelkou Základní školy Plasy. Tato skutečnost se pro mě stala velkou výzvou. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala panu řediteli Henzlovi, který vedl školu 16 let a za jeho vedení škola prošla řadou změn, které přispěly k jejímu rozvoji.

Já se nyní ocitám na pomyslné startovní čáře. Mým cílem je další vylepšení dosavadního dobrého jména školy. Ráda bych se zaměřila na účelné a nápadité využití materiálních, personálních, finančních a prostorových možností školy. Budu směřovat k tomu, aby se děti ve škole cítily bezpečně a svobodně, aby v ní byly rády, aby doma se zájmem povídaly o škole se svými rodiči. Přála bych si, aby v naší škole vládlo pochopení, spravedlnost, tolerance, snaha pomoci a láska. Za důležité považuji prohloubení součinnosti rodiny a školy, soulad ve výchovném působení rodiny a školy a budování příznivého klimatu. Budu podporovat rozvíjení nejdůležitějších kompetencí žáků potřebných pro jejich plnohodnotný život, se svými kolegy vybavíme naše žáky znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v praktickém životě. Poskytneme našim dětem v řadě kroužků možnost rozvíjení jejich zájmů.

Naše škola se nachází v obci, pro kterou je školství jednou z priorit, umožňuje její rozvoj a modernizaci. Ze strany školy je velice kladně vnímána spolupráce se zřizovatelem a jeho podíl na provozu školy a realizaci oprav a investičních akcí. Během letošních prázdnin byla dokončena výměna oken ve školní jídelně a školní družině. Dvě oddělení školní družiny byly vybaveny novým nábytkem.

Velice pozitivně vnímám skutečnost, že po rychlém vyřízení žádosti o navýšení kapacity školní družiny jsme mohli otevřít třetí oddělení a vyhovět všem žádostem o přijetí žáků 1. stupně do zájmového vzdělávání.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že budu usilovat o to, aby každé dítě v naší škole mělo možnost zažít úspěch, aby každý rodič měl možnost získat pravdivé informace o dění ve škole a byl s naší školou spokojený.

Přeji všem našim čtenářům, svým kolegyním, kolegům, všem spolupracovníkům úspěšný start a co nejméně překážek na cestě k vytčenému cíli.

                                                                      Mgr. Jana Průšová

 


22. 9. 2014 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka