Navigace

Obsah

Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je na základě nařízení vlády povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd.

Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 zde. 

Rozvrh online výuky:

 

 


 

Nové informace pro žáky a zákonné zástupce

Změna v oblasti online výuky od 2. 11. 2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (užitečné odkazy pro rodiče)

Jak se chovat v době pandemie - letáky pro žáky 1. stupně2. stupně

 


 

ŽÁDOST O OČR

     Žádost o OČR (ošetřovné) z důvodu uzavření školy bude škola poskytovat výhradně elektronicky (vždy uvádějte ke jménu žáka i rodné číslo) s možností čerpat OČR od 14. 10. 2020.
    S žádostí se obracejte na paní účetní prostřednictvím emailové adresy ivana.triskova@zsplasy.cz

 


Shrnutí mimořádných opatření v souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla přijata  souvislosti s doporučeními MŠMT k provozu škol a školských zařízení vzhledem ke COVID – 19 zde

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

  • 1

Archiv

Klub nadaných


Klub nadanýchKN

     V rámci distanční výuky se žáci Základní školy v Plasích zapojili do projektu ve spolupráci s Techmania Science Centrem. (Techmania Science Center - Kolonizuj Mars!) Žáci si tak mohli vyzkoušet a zjistit, jaká všechna úskalí skýtá Kolonizace Marsu! Naše téma pod sebou skrylo pět oblastí, ve kterých se měli žáci realizovat. Prozkoumávanými obory byla astronomie, biologie, chemie, matematika a globální výzvy. Naším cílem bylo motivovat žáky k touze po vzdělání a zpestření náročné distanční výuky.

KN      V rámci astronomie tedy měli za úkol naplnit kontrakt od Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Jejich úkolem bylo vytvořit kontejner na přepravu vzorků, který by dokázal odolat nehostinným podmínkám Marsu. Jejich kontejnery jsme podrobili testování v laboratoři a vyhodnotili jsme, kdo nejlépe dokázal za přiměřenou cenu vyrobit nejlepší Mars Cube. 

      Při biologii zkoumali úskalí hydroponického pěstování rostlin. Žáci tak obdrželi speciální box, ve kterém bylo vše potřebné k sestavení domácí hydroponické zahrádky. Hydroponie je důležitou součástí při kolonizaci Marsu, protože jde o efektivní metodu pěstování rostlin bez použití půdy. Může tato technologie pomoci s problémem výživy lidstva? Tyto a další otázky si v rámci bloku biologie mohli žáci položit. 

     V rámci matematiky zjistili, jak si Mars stojí v číslech oproti jiným světům. Zaměřili se především na měřítko a porovnání velikostí útvarů, na jeho povrchu a stavbu marsovského vozítka. KN

     Při chemii jsme se s našimi kolonizátory  připravovali na možné katastrofy, které nás při tak náročném podniku jako je kolonizování Marsu můžou potkat! Maximálně jsme se tedy snažili využít a prozkoumat chemické látky běžně používané v domácnostech. Co svítí? Co je škodlivé?Jak si vyrobit vlastní indikátor? To vše si kolonizátoři vyzkoušeli. 

      A na závěr jsme se v rámci Globálních výzev seznámili se sedmnácti globálními výzvami OSN, které souvisí s mezioborovými předměty a společně jsme hledali cesty k jejich řešení a vzájemné souvislosti. Globální výzvy jsou aktuálním tématem z hlediska zkvalitnění života na Zemi. Spojením sil zvýšíme svoji šanci na kolonizaci vesmíru! 

Mgr. Kristýna Nová


14. 1. 2021 Zobrazit méně

Prevence13. 1. 2021 Zobrazit více
Archiv

Stránka

  • 1