Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Plasy, okres Plzeň - sever

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

 

3. Organizační struktura

Základní škola

Školní družina (3 oddělení)

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Plasy, okres Plzeň – sever

Stará cesta 373

331 01

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Plasy, okres Plzeň – sever

Stará cesta 373

331 01

 

4.3 Úřední hodiny.

Pondělí - Pátek
8:00 - 14:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 371 656 160 (ředitelka, zást. ředitelky)

Školní jídelna: 373 322 434 (vedoucí školní jídelny)

 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.zsplasy.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

info@zs.plasy.cz

 

4.8 RED IZO

600071405

 

4.9 Datová schránka

3zymq6g

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu ZŠ Plasy: 728045359/0800

Číslo účtu ŠJ ZŠ Plasy: 35-728045359/0800

 

6. IČ

75006294

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznam dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet a pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022 je uveden je uveden ZDE.

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Formuláře ke stažení

Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019