Navigace

Obsah

Výchovný poradce: Mgr. Václava Korcová, osobní konzultace po vzájemné domluvě.

Kontakt: vkorcova@seznam.cz

Od 1. 9. 2016 bude na ZŠ Plasy probíhat výuka podle ŠVP ZV STROM se zapracovanými změnami v souladu s novým RVP ZV, novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016. V souvislosti s novou legislativou bude aktualizován i Školní řád ZŠ Plasy. 

Případné dotazy zákonných zástupců ohledně inkluze směřujte na vedení školy.

 

Přijímací zkoušky - nové informace

Přihláška ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoří

Čím budu (školní rok 2020-2021)

Dny otevřených dveří konané ve školním roce 2019/20

Informace o studiu na středních školách v Karlovarském kraji

Školy středního vzdělávání se sportovním zaměřením