Navigace

Obsah

Dopis rodičům

 


 

Nabídka obědů během uzavření školy


     ZŠ Plasy nabízí rodičům žáků možnost odebírat obědy ve školní jídelně. Cena oběda by byla 65 Kč + 5 Kč za krabičku. Obědy by se vydávaly jednotlivě v plastových obalech v určený čas.
     Pokud máte o tuto službu zájem, napište do 8. 4. 2020 na email jidelna.zsplasy@seznam.cz
     Případné dotazy odpovíme na tel. čísle 371 656 160 nebo 702 117 952.
      V případě dostatečného zájmu se budou obědy vařit od 14. 4. 2020. O spuštění této služby budete včas informováni. Pokud by zájem poklesl pod 25 obědů, škola si vyhrazuje právo od této služby odstoupit.

 


Zápis k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/2021

 

Informace ZDE


Učivo podle ročníků
během uzavření školy

Po dobu platnosti  ”Mimořádného opatření” s účinností od 11. 3. 2020 bude učivo žákům předáváno pomocí těchto webových stránek (v levém menu jsou jednotlivé třídy).

 


 

Od středy 11. 3. 2020 je uzavřená základní škola
a školní jídelna pro žáky základní školy.

Žákům budou poskytnuty úkoly z jednotlivých předmětů na oficiálních stránkách školy, které vypracují a při návratu do školy odevzdají. 

V Plasích 10. 3. 2020                                                   
Mgr. Jana Průšová, ředitelka školy

 

V době uzavření školy z důvodu epidemie jsou úřední hodiny: 
PONDĚLÍ, STŘEDA  8:00 - 12:00.

 

Česká zpráva sociálního zabezpečení:

Důležité z ČSSZ: Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

 

Dokumenty:

 


Tělocvična ZŠ je od 12. 3. 2020 uzavřena do odvolání.


Konzultační hodiny

     Konzultační hodiny speciální pedagožky Mgr. Jany Ježkové jsou každou středu od 14:00 do 15:30. Konzultace je možné si domluvit na telefonních číslech 733 745 849 a 603 152 427.