Navigace

Obsah

Seznam akcí

 

ZÁŘÍ

 • nábor do kroužků, odevzdávání přihlášek, informace k nabízeným činnostem

ŘÍJEN

 • 8. 10.   Mistrovství ČR leteckých modelářů v Kožlanech
 • 10. 10. Zahájení činnosti zájmových kroužků
 • 19. 10. Setkání seniorů, od 14 hodin, klubovna DDM. Plakát
 • 26. 10. Keramický seminář – pro dospělé, od 17 hodin, dílna DDM
 • 28. 10. Drakiáda – akce pro veřejnost, prezence draků od 13 hodin, 13,30 hodin – zahájení, startovné 20 Kč. Plakát
 • 31. 10. Halloween – akce pro rodiče s dětmi, startovné děti 20 Kč. Plakát

LISTOPAD

 • 30. 11. Keramický seminář pro dospělé, od 17 hodin, dílna DDM

PROSINEC

 • 2. 12. Mikulášská nadílka a diskotéka pro děti, Korunovační sál – restaurace U Rudolfa, od 16 hodin. Plakát
 • 7. 12. Vánoční setkání se seniory, od 14 hodin, klubovna DDM. Plakát
 • 8. 12. Kreativní seminář pro dospělé – tiffany technika - vánoční anděl, 16 - 20, dílna DDM. Plakát

LEDEN

 • 25. 1. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin

ÚNOR

 • 3. 2. Pololetní prázdniny, dopolední akce pro děti od 1. třídy, Valentýnské dárečky, 60,- Kč, od 9 do 12 hodin, přihlášky do 1. 2.
 • 13. – 17. 2. Jarní prázdniny – příměstský tábor plný her a výletů, závazné přihlášky do 31. 1. 2017
 • 22. 2. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin

BŘEZEN

 • 4. 3. Maškarní bál pro děti, Korunovační sál – restaurace U Rudolfa, od 14 hodin
 • 29. 3. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin

DUBEN

 • 5. 4.  Velikonoční setkání se seniory, od 14 hodin
 • 13. 4. Velikonoční prázdniny: Zelený čtvrtek – velikonoční pečení a vyrábění
 • 26. 4. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin
 • 28. 4. Čarodějné odpoledne pro děti, ve spolupráci s městskou knihovnou v Plasích, soutěže a opékání buřtů, od 16 hodin start v Zámecké zahradě

KVĚTEN

 • 13. 5. Vystoupení kroužků v Zámeckém sále, ukázky z činnosti DDM, od 14,00, výstava  výrobků, vstupné 15,- a 30,- Kč
 • 24. 5. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin

ČERVEN

 • 1. 6. Den dětí

ČERVENEC

 • 14. – 23. 7. Letní tábor pro děti, Soseň u Jesenice

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace k jednotlivým činnostem budou upřesněny na letáčcích, webových stránkách a v rozhlase.

Informace: 605 247 135, 736 635 717, 373 322 255, ddmplasy@seznam.cz