Navigace

Obsah

Srdíčkové dny - poděkování

Poděkování zde


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Aktuální informace k provozu škol od 13. 9. 2021

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

Pro školy

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Zprávy

Prevence13. 1. 2021 Zobrazit více

Kroužek Zpracování kovů


Kroužek Zpracování kovů versus koronavirusKroužek Zpracování kovů versus koronavirus

          S koncem školního roku 2019/2020 měl původně  končit projekt Střední odborné školy v Kralovicích s názvem Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Naše škola se na projektu spolupodílí v rámci tzv. Kroužku zpracování kovů. Ten obnáší dvě návštěvy našich žáků ve Středisku odborného výcviku SOŠ v Kralovicích v každém pololetí. Každá návštěva je spojena  se zhotovením nějakého konkrétního výrobku, který zůstává žákům na památku.
          Na jaře sKroužek Zpracování kovů versus koronaviruse však z důvodů uzavření škol žádný kroužek neuskutečnil. Proto bylo dokončení projektu oddáleno na první pololetí nového školního roku 2020/2021. Ihned po zahájení školního roku byly stanoveny termíny konání kroužků. Opět však zasáhla vyšší moc v podobě nařízení krajské hygienické stanice, která na školu „uvalila“ karanténu. Druhý dohodnutý termín (den před opětovným uzavřením škol) vše už klaplo. Počet žáků byl sice početně omezen, ale kroužek mohl proběhnout. Sedmero osmáků v úterý 13. října po obědě nasedalo do autobusu a při pohledu na své spolužáky odcházející k domovu nejevilo nadšení z toho, co je očekává. Jinak už bylo při odjezdu z Kralovic.  Mistr odborného výcviku p. Šiml pro ně tentokrát připravil výrobu klíčenky z hliníkového plechu. Opracování hliníku v podobě stříhání, vrtání, pilování žáky zaujalo tak, že nakonec nelitovali stráveného času. Vyrobené klíčenky na závěr zušlechtili vyražením loga SOŠ Kralovice. 
          K dokončení projektu nám tak zbývá poslední návštěva dílen ve středisku odborného výcviku a pevně doufáme, že její realizaci už nic nepředvídaného nezhatí.

fotogalerie


14. 10. 2020 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka