Navigace

Obsah

Srdíčkové dny - poděkování

Poděkování zde


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Aktuální informace k provozu škol od 13. 9. 2021

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

Pro školy

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Zprávy

Kroužek Zpracování kovů


Kroužek Zpracování kovů

          Projekt Střední školy Kralovice „Podpora polytechnického vzdělávání v Plzeňském kraji“ pokračoval ve středu 17. října další zdařilou akcí. Tou byl kroužek Zpracování kovů a účastnilo se ho 12 chlapců a děvčat 8. ročníku, kteří namísto odpoledního vyučování absolvovali dvouhodinový aktivní program v dílnách Střediska odborného výcviku.
          Po příjezdu se nás ujal mistr odborného výcviku pan Jaroslav Šiml a společně jsme se přesunuli do vlastních dílen. Pan Šiml naše žáky seznámil s náplní pobytu v dílnách a upozornil všechny na dodržování bezpečnosti práce při jednotlivých pracovních postupech. Následně žákům představil cíl, kterým bylo zhotovení plechové krabičky. Jednotlivé kroky pracovního postupu žákům nejdříve slovně popsal a následně i prakticky předvedl. Pak už přišla řada na naše žáky. Podle technického výkresu si na připravený plech ocelovou jehlou narýsovali jednotlivé hrany. Poté nůžkami odstřihli přebývající plech a jali se plech ohýbat. Na závěr ještě pilníkem obrousili ostré hrany a hle, krabička byla hotova. Nutno dodat, že některé práce žáci prováděli pravděpodobně poprvé v životě. S vědomím této skutečnosti lze konstatovat, že jejich výrobky byly velice zdařilé. Sami žáci byli se svými výrobky nadmíru spokojeni a největší radost je polila, když se dozvěděli, že si své krabičky mohou ponechat.
          Cíl pobytu v dílnách byl jistojistě naplněn. Samotní žáci akci hodnotili pozitivně a sami se těší na další pobyt v dílnách, který je čeká v 2. pololetí.

fotogalerie


19. 10. 2018 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka