Navigace

Obsah 

PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ

 


 

Informace k provozu školy od 3. 1. 2022

 


 

Vánoční sbírka pro Dětský domov Trnová

Poděkování zde


 

Testování 22. a 29. 11. 2021 


 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID 19 rozhodlo vedení školy o zrušení lyžařských kurzů ve školním roce 2021/2022 .

 


Srdíčkové dny - poděkování

 

Poděkování zde


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Aktuální informace k provozu škol od 13. 9. 2021

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

Pro školy

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Zprávy

Podpora odborného vzdělávání


Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

 

          Ve dnech 5. a 19. října navštívili žáci 8. ročníku v rámci projektu (viz nadpis článku) pracoviště odborného výcviku SOŠ v Kralovicích.

          Naše žáky vždy přivítal zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Radek Čuřík a seznámil je s možnostmi studia na škole, s výhodami, které studium přináší a jaké kvalifikace lze během studia dosáhnout.

          Následoval přesun do dílen, ve kterých učni oboru mechanik opravář motorových vozidel získávají praktické dovednosti ve zvoleném oboru. Zde se nás ujali mistři odborného výcviku Zdeněk Dibelka a Jiří Chlupsa. Ti postavili naše žáky před problém, který předtím v životě nikdy neřešili. Jejich úkolem bylo ze sady starých vyřazených kol z motorových vozidel postupně odstranit vyvažovací závaží, vyšroubovat ventilek a nakonec pneumatiku vyzout z disku. Poté, co jim mistři na několika kolech předvedli pracovní postup, se naši žáci pustili do práce. První pokusy byly váhavé a s nejednou chybou. S přibývajícím počtem vyzutých kol se však rychle zlepšovala zručnost žáků a zkracoval čas, který potřebovali na vyzutí každého kola. Skupina žáků třídy 8.B se do práce ponořila tak, že ztratila pojem o čase a v době, kdy už jsme se měli vracet zpátky do Plas nadále pokračovala ve vyzouvání pneumatik. Zaujetí žáků pro popsanou práci jen dokazuje, že minimálně tato část projektu je smysluplná a plní svůj účel, kterým je zvýšení zájmu žáků základních škol o řemeslné obory.

 

Fotogalerie zde


21. 10. 2021 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka