Navigace

Obsah

Informace k provozu ZŠ Plasy od pondělí 3. 5. 2021

Informace zde

Rozvrh online II. stupeň zde

 


 

Žáci přijatí ke školní docházce do 1. ročníku ZŠ Plasy

ZDE

 


 

Informace o povinném testování uchazečů
před přijímacími zkouškami na SŠ

Informace ZDE

 


 

Informace k provozu ZŠ Plasy
od pondělí 12. 4. 2021

INFO ZDE

A ZDE

 


Soutěž - Padesátka ZŠ Plasy

info zde


ODPÍSKEJ NUDU s McDonald’s Cupem

info zde

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

Pro školy

 


Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2021/2022

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00


Aktuální informace k provozu školy
od 1. 3. do 21. 3. 2021

     Usnesením vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

      Žáci 1. a 2. ročníků přejdou od 1. 3. 2021 na distanční vzdělávání, informace o online hodinách a zadaných úkolech  dostanou rodiče od třídních učitelek. 

     Všichni žáci budou mít odhlášené obědy, v případě zájmu si můžete oběd přihlásit a odebrat přes rampu ŠJ do jídlonosičů.

     Informace k ošetřovnému lze najít na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 


 

Mimořádné opatření

Na základě vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít všechny děti ve škole s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání zdravotnickou roušku nebo respirátor. Další podrobné informace v přiložených dokumentech.

 


Přihlášky na SŠ


   Přihlášky na SŠ je možné si vyzvednout v sekretariátu školy ve dnech 27. 1. a 1. 2. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hodin.
  Vyplněné přihlášky odevzdejte k potvrzení a k podpisu ŘŠ ve dnech 15. 2. a 18. 2. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hod. v sekretariátu školy.
    Konzultace k vyplňování a odevzdávání přihlášek jsou možné s výchovnou poradkyní Mgr. Korcovou na emailové adrese korcovavaclava@zsplasy. cz

 

Více informací v menu Výchovné poradenství

 


 Prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině

Vzor žádosti zde.


Úplata za ŠD za měsíce leden – červen 2021

     Úplatu za ŠD za měsíce leden – červen 2021 (celkem 660,- Kč) je možné uhradit převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy. Údaje k platbě převodem dostaly žáci 1. a 2. ročníku na lístečku v ŠD, ostatní ročníky dostanou informace po návratu do školy.

 


Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je na základě nařízení vlády povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd.

Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 zde. 

Rozvrh online výuky:

 

 


Nové informace pro žáky a zákonné zástupce

Změna v oblasti online výuky od 2. 11. 2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (užitečné odkazy pro rodiče)

Jak se chovat v době pandemie - letáky pro žáky 1. stupně2. stupně

 


 

ŽÁDOST O OČR

     Žádost o OČR (ošetřovné) z důvodu uzavření školy bude škola poskytovat výhradně elektronicky (vždy uvádějte ke jménu žáka i rodné číslo) s možností čerpat OČR od 14. 10. 2020.
    S žádostí se obracejte na paní účetní prostřednictvím emailové adresy ivana.triskova@zsplasy.cz

 


Shrnutí mimořádných opatření v souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla přijata  souvislosti s doporučeními MŠMT k provozu škol a školských zařízení vzhledem ke COVID – 19 zde

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Zprávy

Klub nadaných


Klub nadanýchKN

     V rámci distanční výuky se žáci Základní školy v Plasích zapojili do projektu ve spolupráci s Techmania Science Centrem. (Techmania Science Center - Kolonizuj Mars!) Žáci si tak mohli vyzkoušet a zjistit, jaká všechna úskalí skýtá Kolonizace Marsu! Naše téma pod sebou skrylo pět oblastí, ve kterých se měli žáci realizovat. Prozkoumávanými obory byla astronomie, biologie, chemie, matematika a globální výzvy. Naším cílem bylo motivovat žáky k touze po vzdělání a zpestření náročné distanční výuky.

KN      V rámci astronomie tedy měli za úkol naplnit kontrakt od Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Jejich úkolem bylo vytvořit kontejner na přepravu vzorků, který by dokázal odolat nehostinným podmínkám Marsu. Jejich kontejnery jsme podrobili testování v laboratoři a vyhodnotili jsme, kdo nejlépe dokázal za přiměřenou cenu vyrobit nejlepší Mars Cube. 

      Při biologii zkoumali úskalí hydroponického pěstování rostlin. Žáci tak obdrželi speciální box, ve kterém bylo vše potřebné k sestavení domácí hydroponické zahrádky. Hydroponie je důležitou součástí při kolonizaci Marsu, protože jde o efektivní metodu pěstování rostlin bez použití půdy. Může tato technologie pomoci s problémem výživy lidstva? Tyto a další otázky si v rámci bloku biologie mohli žáci položit. 

     V rámci matematiky zjistili, jak si Mars stojí v číslech oproti jiným světům. Zaměřili se především na měřítko a porovnání velikostí útvarů, na jeho povrchu a stavbu marsovského vozítka. KN

     Při chemii jsme se s našimi kolonizátory  připravovali na možné katastrofy, které nás při tak náročném podniku jako je kolonizování Marsu můžou potkat! Maximálně jsme se tedy snažili využít a prozkoumat chemické látky běžně používané v domácnostech. Co svítí? Co je škodlivé?Jak si vyrobit vlastní indikátor? To vše si kolonizátoři vyzkoušeli. 

      A na závěr jsme se v rámci Globálních výzev seznámili se sedmnácti globálními výzvami OSN, které souvisí s mezioborovými předměty a společně jsme hledali cesty k jejich řešení a vzájemné souvislosti. Globální výzvy jsou aktuálním tématem z hlediska zkvalitnění života na Zemi. Spojením sil zvýšíme svoji šanci na kolonizaci vesmíru! 

Mgr. Kristýna Nová


14. 1. 2021 Zobrazit méně

Prevence13. 1. 2021 Zobrazit více
Zprávy

Stránka