Navigace

Obsah

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. prázdninový provoz školní družiny bude ve dnech od 1. - 4. 7. 2024

2. od 8.7. - 30.8. 2024 bude provoz školní družiny přerušen

 


STRAVOVÁNÍ VE ŠJ - ŠKOLNÍ ROK  2024- 2025

více stravování v novém školním roce 2024-2025 


OZNÁMENÍ – ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno z technicko-organizačních důvodů na základě §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na 27. a 28. 6. 2024.

viz příloha ředitelské volno 

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00. Školní jídelna zajišťuje stravování pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině. Žádáme tímto zákonné zástupce žáků prvního stupně o sdělení, jestli bude žák v době ředitelského volna navštěvovat školní družinu. Svůj zájem oznamte do 7. 6. 2024 na adresu reditelna@zsplasy.cz


 ÚPRAVA ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

                           VIZ PŘÍLOHA Úprava úplaty 


  

 ŽÁCI PŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SEZNAM - Žáci přijatí ke školní docházce 2024/2025 

 


 

Oznámení o konání voleb do školské rady

na období od 1. 9. 2024  do 31. 8. 2027

Více zde: Oznámení 

Přihláška kandidáta - viz Formuláře a dokumenty

KandidátiKandidáti  

 


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Více zde zápis 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok  2024/2025 kritéria  


projekt

ZŠ PLASY - PROJEKTORY DO KMENOVÝCH UČEBEN

více zde  projektory 


 

projekt - ZŠ Plasy - ŠABLONY I OP JAK

více zde 


                  VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

                              Informace k doplňujícím volbám do ŠR 

 


 

 MAP - Informace o aktualizaci strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Kralovice s výhledem do roku 2025

Více MAP - Informace o aktualizaci strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Kralovice s výhledem do roku 2025 


 

 

 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 

 


PROJEKT

Stavíme si ve školní družině 


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Od 1. 1. 2023 došlo k navýšení úplaty za školní družinu ze 110,- Kč na 150,- Kč měsíčně. Úplata je rozdělena na dvě části: od září do prosince a od ledna do června. 


NOVÁ MOŽNOST ODHLÁŠENÍ OBĚDA

Nová možnost odhlášení oběda 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

v území SO ORP Kralovice

(MAP III.)

Místní akční plán rozvoje 


Informace o vzniku klíčových dokumentů pro území

SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Informace


 

Upozornění – nikotinové sáčky

Více informací Nikotinové sáčky 

 


 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŃOVÁNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

 


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

pro skoly

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Archiv

6.A v přírodě


6.A v přírodě

Dne 9.května jsme se vydali na celodenní procházku do okolí Plas. Cestu a hry nám připravili pan učitel Malecha a paní učitelka Berková. V 8:00 jsme se sešli u školy, všichni jsme se těšili na krásné dopoledne. Počasí nám přálo.  Po cestě jsme hráli různé hry, jako například hokej s klacky nebo výrobu maskotů.  Vyzkoušeli jsme si, jak umíme pracovat v týmu a jakou máme rovnováhu. Některé aktivity byly velmi zábavné, ale ty vědomostní nás tolik nebavily, protože nám daly pořádně zabrat. Všechny jsme ale nakonec úspěšně zvládli. Kolem jedenácté hodiny nás pan učitel vzal po těžkém kopci na vrchol Horního Hradiště, ze kterého byl velmi pěkný výhled a taky jsme si tam dali svačinu. Z Hradiště jsme viděli řeku Střelu, klášter a les.  Někteří žáci byli zaujati lopatou a někteří dřevěnými koňmi. Pak jsme šli zpátky k pódiu na Velké louce a tam jsme měli volnou zábavu a bylo to moc fajn. Nakonec jsme došli k poště a tam nás pan učitel propustil a většina lidí šla na oběd pro kebab. Výlet byl super a děkujeme za něj paní učitelce Berkové a panu učiteli Malechovi.

 

PS: Svačina mohla být delší, ale školní výlety jsou naprosto skvělé a zábavné.

P. Růžková, B. Berková, J. Vébr, P. Dibuzs

Foto zde


16. 5. 2024 Zobrazit méně

Londýn16. 5. 2024 Zobrazit více
Archiv

Stránka