Obsah

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. prázdninový provoz školní družiny bude ve dnech od 1. - 4. 7. 2024

2. od 8.7. - 30.8. 2024 bude provoz školní družiny přerušen

 


STRAVOVÁNÍ VE ŠJ - ŠKOLNÍ ROK  2024- 2025

více stravování v novém školním roce 2024-2025 


OZNÁMENÍ – ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno z technicko-organizačních důvodů na základě §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na 27. a 28. 6. 2024.

viz příloha ředitelské volno 

Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00. Školní jídelna zajišťuje stravování pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině. Žádáme tímto zákonné zástupce žáků prvního stupně o sdělení, jestli bude žák v době ředitelského volna navštěvovat školní družinu. Svůj zájem oznamte do 7. 6. 2024 na adresu reditelna@zsplasy.cz


 ÚPRAVA ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠD

                           VIZ PŘÍLOHA Úprava úplaty 


  

 ŽÁCI PŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SEZNAM - Žáci přijatí ke školní docházce 2024/2025 

 


 

Oznámení o konání voleb do školské rady

na období od 1. 9. 2024  do 31. 8. 2027

Více zde: Oznámení 

Přihláška kandidáta - viz Formuláře a dokumenty

KandidátiKandidáti  

 


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Více zde zápis 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok  2024/2025 kritéria  


projekt

ZŠ PLASY - PROJEKTORY DO KMENOVÝCH UČEBEN

více zde  projektory 


 

projekt - ZŠ Plasy - ŠABLONY I OP JAK

více zde 


                  VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

                              Informace k doplňujícím volbám do ŠR 

 


 

 MAP - Informace o aktualizaci strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Kralovice s výhledem do roku 2025

Více MAP - Informace o aktualizaci strategické dokumentace pro oblast školství v území SO ORP Kralovice s výhledem do roku 2025 


 

 

 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 

 


PROJEKT

Stavíme si ve školní družině 


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Od 1. 1. 2023 došlo k navýšení úplaty za školní družinu ze 110,- Kč na 150,- Kč měsíčně. Úplata je rozdělena na dvě části: od září do prosince a od ledna do června. 


NOVÁ MOŽNOST ODHLÁŠENÍ OBĚDA

Nová možnost odhlášení oběda 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

v území SO ORP Kralovice

(MAP III.)

Místní akční plán rozvoje 


Informace o vzniku klíčových dokumentů pro území

SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Informace


 

Upozornění – nikotinové sáčky

Více informací Nikotinové sáčky 

 


 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŃOVÁNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

 


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

pro skoly

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Archiv

Londýn


LONDÝN, STONEHENGE

Ve dnech 6.5.2024 – 10.5.2024 absolvovala část plaské školy poznávací zájezd do Velké Británie, hlavně Londýna a okolí.

Žáci 8. a 9. ročníků byli připraveni a natěšeni na poznávání nové země a kultury.

Cesta trvala poměrně dlouho, ale zhruba po sedmnácti hodinách jsme dojeli do cíle.

Ihned po příjezdu na místo žáci začali poznávat Londýn (Greenwich, Tower of London, Tower Bridge,..).

Před odjezdem do hostitelských rodin měli ještě možnost odpočinku a občerstvení na různých místech.

Večer všichni odjeli do hostitelských rodin a ráno se zase sešli na takzvaném „meeting pointu“ u autobusu, odkud jsme se ve středu vydali na cestu ke známé katedrále v Salisbury.

Po návštěvě katedrály následovala cesta na velice oblíbené místo, Stonehenge.

K večeru jsme ještě zavítali do návštěvnického centra, do Winchesteru, kde měli všichni možnost nákupů, a poté odjeli do rodin na poslední noc.

Ve čtvrtek ráno se žáci s pedagogy a řidiči opět sešli a vyrazili znovu směr Londýn.

Prošli se okolo sídla krále – Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídy – Whitehall a pak se zašli podívat i na slavné Trafalgarské náměstí.

Na poslední atrakci, London Eye, si vystáli dlouhou frontu, ale byl odtud nádherný výhled na celý Londýn.

Naposledy měli všichni čas na případné dokoupení suvenýrů, večer se museli s Londýnem rozloučit a čekala je dlouhá cesta domů.

V pátek 10.5. se naše skupina okolo jedné hodiny odpoledne vrátila zpět do Plas s nezapomenutelnými zážitky.

„Za mě byl tento zájezd jeden z nejlepších. Velmi poučný a nádherný. Přidávalo k tomu krásné počasí a skvělý program. Paní průvodkyně byla milá a sympatická, měla všechno perfektně připravené. Líbilo se mi i to, jak jsme byli v hostitelských rodinách, abychom zjistili, jak to chodí i v jiných domácnostech. Jediné, co bylo tak trochu minus, bylo to, že výlet strašně rychle utekl a zdálo se mi to krátké. Rozhodně nelituji toho, že jsem tento zájezd absolvovala a mám spoustu krásných zážitků.“

Gabriela Budínská 9.A ZŠ Plasy

Foto zde


16. 5. 2024 Zobrazit méně
Archiv

Stránka