Navigace

ObsahVzhledem k malému počtu přihlášených žáků bude přerušen provoz školní družiny od 1. 7. do 31. 8. 2023.

 


Žáci přijatí ke školní docházce do 1. ročníku ZŠ Plasy

školní rok 2023/2024

Více  Žáci přijatí ke školní docházce 2023/2024 

 


 

ZÁPIS

dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Více informací zde -  zápis 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2023/2024 - kritéria 


 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 


PROJEKT

Stavíme si ve školní družině 


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Od 1. 1. 2023 došlo k navýšení úplaty za školní družinu ze 110,- Kč na 150,- Kč měsíčně. Úplata je rozdělena na dvě části: od září do prosince a od ledna do června. 


NOVÁ MOŽNOST ODHLÁŠENÍ OBĚDA

Nová možnost odhlášení oběda 


Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.

v území SO ORP Kralovice

(MAP III.)

Místní akční plán rozvoje 


Informace o vzniku klíčových dokumentů pro území

SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání

Informace


 

Upozornění – nikotinové sáčky

Více informací Nikotinové sáčky 

 


 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŃOVÁNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V  ČR

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Jak postupovat při začleňování do vzdělávání v ČR 

 


Projekt - Vybudování odborné učebny na ZŠ Plasy II.

Odborná učebna

 


Portál Proškoly.cz

     Škola zakoupila novou licenci pro portál Proškoly.cz, kde je možno najít širokou nabídku výukových materiálů pro žáky i rodiče. Portál je aktuálně obohacen o několik novinek.

Přístupové údaje vám budou zaslány třídními učiteli.

https://www.proskoly.cz/

pro skoly

 


Úřední hodiny na ZŠ Plasy

pondělí a středa 8:00 - 12:00

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Archiv

Preventivní program Jak jsem přišel na svět


Preventivní program Jak jsem přišel na svět

Naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji. Stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života.
Zde je pak místo především pro působení rodiny, ale i školních preventivních programů, proto   ve dnech 2. a 3. 5.  k nám do školy zavítala Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ) se všeobecným preventivním programem Jak jsem přišel na svět, který je určen žákům 2. a 3. ročníků. Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, na partnerství či manželství.

Celý program probíhal interaktivní formou výkladu paní lektorky, krátkými spoty, jednoduchými aktivitami a hrami odpovídajících jejich věku. Tato forma žákům pomáhala si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.

Foto zde

 


3. 5. 2023 Zobrazit méně
Archiv

Stránka