Navigace

Obsah

Mimořídné opatření

Na základě vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví musí mít všechny děti ve škole s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání zdravotnickou roušku nebo respirátor. Další podrobné informace v přiložených dokumentech.

 


Přihlášky na SŠ


   Přihlášky na SŠ je možné si vyzvednout v sekretariátu školy ve dnech 27. 1. a 1. 2. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hodin.
  Vyplněné přihlášky odevzdejte k potvrzení a k podpisu ŘŠ ve dnech 15. 2. a 18. 2. 2021 v době od 8:00 do 12:00 hod. v sekretariátu školy.
    Konzultace k vyplňování a odevzdávání přihlášek jsou možné s výchovnou poradkyní Mgr. Korcovou na emailové adrese korcovavaclava@zsplasy. cz

 

Více informací v menu Výchovné poradenství

 


 Prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině

Vzor žádosti zde.


Úplata za ŠD za měsíce leden – červen 2021

     Úplatu za ŠD za měsíce leden – červen 2021 (celkem 660,- Kč) je možné uhradit převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy. Údaje k platbě převodem dostaly žáci 1. a 2. ročníku na lístečku v ŠD, ostatní ročníky dostanou informace po návratu do školy.

 


Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je na základě nařízení vlády povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd.

Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 zde. 

Rozvrh online výuky:

 

 


Nové informace pro žáky a zákonné zástupce

Změna v oblasti online výuky od 2. 11. 2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (užitečné odkazy pro rodiče)

Jak se chovat v době pandemie - letáky pro žáky 1. stupně2. stupně

 


 

ŽÁDOST O OČR

     Žádost o OČR (ošetřovné) z důvodu uzavření školy bude škola poskytovat výhradně elektronicky (vždy uvádějte ke jménu žáka i rodné číslo) s možností čerpat OČR od 14. 10. 2020.
    S žádostí se obracejte na paní účetní prostřednictvím emailové adresy ivana.triskova@zsplasy.cz

 


Shrnutí mimořádných opatření v souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla přijata  souvislosti s doporučeními MŠMT k provozu škol a školských zařízení vzhledem ke COVID – 19 zde

 


Konzultační hodiny

    Speciální pedagožka  Mgr. Jana Ježková nabízí konzultace, které je možné si domluvit na tel. čísle 603 152 427.

Stránka

Zprávy

Kroužek Zpracování kovů


Kroužek Zpracování kovů versus koronavirusKroužek Zpracování kovů versus koronavirus

          S koncem školního roku 2019/2020 měl původně  končit projekt Střední odborné školy v Kralovicích s názvem Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Naše škola se na projektu spolupodílí v rámci tzv. Kroužku zpracování kovů. Ten obnáší dvě návštěvy našich žáků ve Středisku odborného výcviku SOŠ v Kralovicích v každém pololetí. Každá návštěva je spojena  se zhotovením nějakého konkrétního výrobku, který zůstává žákům na památku.
          Na jaře sKroužek Zpracování kovů versus koronaviruse však z důvodů uzavření škol žádný kroužek neuskutečnil. Proto bylo dokončení projektu oddáleno na první pololetí nového školního roku 2020/2021. Ihned po zahájení školního roku byly stanoveny termíny konání kroužků. Opět však zasáhla vyšší moc v podobě nařízení krajské hygienické stanice, která na školu „uvalila“ karanténu. Druhý dohodnutý termín (den před opětovným uzavřením škol) vše už klaplo. Počet žáků byl sice početně omezen, ale kroužek mohl proběhnout. Sedmero osmáků v úterý 13. října po obědě nasedalo do autobusu a při pohledu na své spolužáky odcházející k domovu nejevilo nadšení z toho, co je očekává. Jinak už bylo při odjezdu z Kralovic.  Mistr odborného výcviku p. Šiml pro ně tentokrát připravil výrobu klíčenky z hliníkového plechu. Opracování hliníku v podobě stříhání, vrtání, pilování žáky zaujalo tak, že nakonec nelitovali stráveného času. Vyrobené klíčenky na závěr zušlechtili vyražením loga SOŠ Kralovice. 
          K dokončení projektu nám tak zbývá poslední návštěva dílen ve středisku odborného výcviku a pevně doufáme, že její realizaci už nic nepředvídaného nezhatí.

fotogalerie


14. 10. 2020 Zobrazit méně
Zprávy

Stránka