Navigace

Obsah


Změna třídnictví v 3. B

              Od 3. 2. 2020 došlo ke změně třídnictví v 3. B. Třídní učitelkou v 3. B je Nikola Moulisová.

     Komunikace s paní učitelkou je možná na e-mailové adrese: nikola.moulisová@zsplasy.cz.

 


Konzultační hodiny

     Konzultační hodiny speciální pedagožky Mgr. Jany Ježkové jsou každou středu od 14:00 do 15:30. Konzultace je možné si domluvit na telefonních číslech 733 745 849 a 603 152 427.

 

Stránka

  • 1

Archiv

Tonda obal


tTonda obal

     Ve středu 8. ledna 2020 se konala na naší škole pro všechny ročníky beseda s názvem „Tonda obal na cestách“.

    Tato beseda se věnovala problematice třídění odpadu. Tuto besedu pořádá firma Eko - kom a cílem je seznámit žáky s tím, jak správně třídit odpad, co se děje s roztříděným odpadem a co se z něj následně vyrábí.

     Žáci projevili velké znalosti ve správném třídění odpadu. Byli seznámeni, jak odpady zatěžují životní prostředí, zejména plasty, které se poslední dobou katastroficky dostávají až do oceánů, kde působí velké problémy všem živým organismům. Mnoho věcí lze použít opakovaně vícekrát, například sklo, železo, papír. Z bioodpadu v domácnostech se dá vyrobit velmi kvalitní kompost. Správným tříděním odpadu se šetří nerostné suroviny, ze kterých se vyrábí spotřební zboží. Z recyklovaných surovin se vyrábí hodně výrobků, které běžně používáme. Nejlépe je nevytvářet vůbec žádný odpad anebo jeho množství co nejvíce zredukovat.

     Tato beseda byla velmi poučná a určitě mnohé přiměla k zamyšlení, že každý tuto budoucnost můžeme ovlivnit.

fotogalerie


8. 1. 2020 Zobrazit méně
Archiv

Stránka

  • 1